Kort beskrivelse av aktive balanseringsmetoder for litium-ion batteripakker

Et individlitium-ion-batterivil støte på problemet med ubalanse i strøm når den settes til side og ubalanse i strøm når den lades når den kombineres til en batteripakke.Det passive balanseskjemaet balanserer litiumbatteripakkens ladeprosess ved å shunte overskuddsstrømmen som oppnås av det svakere batteriet (som absorberer mindre strøm) under lading i forhold til det som oppnås av det sterkere batteriet (som er i stand til å absorbere mer strøm) til motstanden, Den "passive balansen" løser imidlertid ikke balansen til hver liten celle i utladningsprosessen, noe som krever et nytt program - aktiv balanse - for å løse.

Aktiv balansering forlater den passive balanseringsmetoden for å forbruke strøm og erstatter den med en metode for å overføre strøm.Enheten som er ansvarlig for ladeoverføringen er en strømomformer, som gjør det mulig for de små cellene i batteripakken å overføre lading enten de lader, utlades eller er i inaktiv tilstand, slik at dynamisk balansering mellom de små cellene kan opprettholdes på en regelmessig.

Siden ladningsoverføringseffektiviteten til den aktive balansemetoden er ekstremt høy, kan en høyere balansestrøm gis, noe som betyr at denne metoden er mer i stand til å balansere litiumbatterier når de lader, utlades og er inaktive.

1. Sterk hurtigladingsevne:

Den aktive balansefunksjonen gjør at de små cellene i batteripakken kan nå likevekt raskere, så hurtiglading er tryggere og egnet for lademetoder med høyere hastighet med høyere strøm.

2. Inaktivitet:

Selv om hverlite batterihar nådd likevektstilstanden for lading, men på grunn av ulike temperaturgradienter vil noen små batterier med høyere interne temperaturer, noen små batterier med lavere intern lekkasjehastighet gjøre at hvert lite batteris interne lekkasjehastighet er forskjellig, testdata viser at batteriet hver 10. ° C, vil lekkasjehastigheten dobles, den aktive balansefunksjonen sikrer at de små batteriene i de ubrukte litiumbatteripakkene "konstant" rebalanseres, noe som bidrar til full bruk av batteripakkene til den lagrede strømmen kan gjøre batteripakkene slutter av arbeidskapasiteten til et enkelt litiumbatteri med et minimum av gjenværende strøm.

3. Utslipp:

Det er ingenlitium batteripakkemed 100 % utladningskapasitet, fordi slutten av arbeidskapasiteten til en gruppe litiumbatterier bestemmes av et av de første små litiumbatteriene som utlades, og det er ikke garantert at alle små litiumbatterier kan nå slutten av utladingen kapasitet på samme tid.Tvert imot vil det være individuelle små LiPo-batterier som holder ubrukt reststrøm.Gjennom den aktive balansemetoden, når Li-ion-batteripakken er utladet, vil det interne Li-ion-batteriet med stor kapasitet distribuere strømmen til Li-ion-batteriet med liten kapasitet, slik at Li-ion-batteriet med liten kapasitet også kan være helt utladet, og det vil ikke være restkraft igjen i batteripakken, og batteripakken med aktiv balansefunksjon har en større faktisk strømlagringskapasitet (dvs. den kan frigjøre strømmen nærmere den nominelle kapasiteten).

Som en siste merknad avhenger ytelsen til systemet som brukes i den aktive balansemetoden av forholdet mellom balanseringsstrømmen og batteriets lade-/utladingseffektivitet.Jo høyere ubalansehastigheten er for en gruppe LiPo-celler, eller jo høyere lade-/utladingshastigheten til batteripakken, desto høyere balanseringsstrøm kreves.Selvfølgelig er dette strømforbruket for balansering ganske kostnadseffektivt sammenlignet med den ekstra strømmen som oppnås ved intern balansering, og dessuten bidrar denne aktive balanseringen også til å forlenge levetiden til litiumbatteripakken.


Innleggstid: Jan-25-2024